نقاشی نقشه فرش-کپی برداری از طرح اصلی

کپی برداری از طرح اصلی

 کپی برداری از طرح اصلی   کپی طرحهایی بزرگتر از طرح اصلی هدف کپی بردار در این مرحله، تهیه طرحی بزرگتر از طرح اصلی است. به این معنی که کپی برای قالیهایی است که بزرگتر از طرح اصلی تولید خواهند […]

نقاشی نقشه فرش-کپی برداری

كپي برداري

کپی برداری همچنانکه قبلاً نیز توضیح داده شد، کپی برداری یکی از ارکان اصلی در رنگ نقشه و از مراحل اولیه و زیر بنای کار می‌باشد. در کپی نقشه ها ضمن رعایت کلیه موازین و قواعد باید توجه داشت که […]

نقاشی نقشه فرش-کاربرد ابزار و وسایل رنگ آمیزی

كاربرد ابزار و وسايل رنگ آميزي

کاربرد ابزار و وسایل رنگ آمیزی برای آماده شدن یک نقشه مراحل زیر باید به ترتیب توسط اساتید و متخصصین مربوطه و با همکاری مشارکت هم طی شود: ۱-طراحی ۲- انتخاب رنگ و نقاش نقشه ۳-نسخه برداری ۴-رنگ زنی ۵-نقطه […]

نقاشی نقشه فرش-رنگ های مورد استفاده در اصفهان

آشنايي با رنگهايي مورد استفاده در اصفهان

آشنایی با رنگهایی مورد استفاده در اصفهان در زمان پادشاهان صفوی با انتقال پایتخت به اصفهان دوران طلایی رونق و شکوه این شهر آغاز گردید. ایجاد بناهای عالی و هنرمندانه ، گسترش مدارس، ساخت و احداث مساجد و بازارها و […]

نقاشی نقشه فرش-رنگهای مورد استفاده در فرش

رنگهاي مورد استفاده در فرش

رنگهای مورد استفاده در فرش در بافت یک فرش، در مناطق مختلف از رنگهای مختلفی استفاده می‌شود. چنانچه قبلا نیز توضیح داده شد. در فرش اصفهان حداکثر از ۳۰ رنگ و یا در در فرش نائین حداکثر از ۱۶ رنگ […]