فرش ابریشم قم

جاده ابریشم طی ۱۷۰۰ سال بزرگ ترین شبکه تجارت دنیا بوده، این جاده به هم پیوسته غرب و شرق و شمال آفریقا و جنوب آسیا و غرب اروپا را به هم متصل میکرد. و بر مردم این مناطق تاثیر گذاری […]