نقاشی نقشه فرش-نقطه گذاری گلهای شاه عباسی(۳)

نقطه گذاري گلهاي شاه عباسي

نقطه گذاری گلهای شاه عباسی

نقاشان آذربایجانی نقشه را با ماژیک و یا مداد رنگی، نقطه گذاری کرده، سپس با کدبندی و شماره‌نویسی، رنگ مورد نظر را انتخاب می‌کنند. به این معنی که رنگها را روی یک برگ کاغذ چسبانده و در زیر هر کدام از رنگها شماره ای را درج می‌کنند. بعد از این کار، رنگ را با شماره انتخاب کرده به روی نقشه مورد نظرشان پیاده می‌کنند.

به عنوان مثال برای رنگ لاکی شماره (۵)، برای رنگ سفید شماره (۴)و… را تعیین و درج می‌کنند. سپس در داخل گلی که قراراست با رنگ لاکی کار شود شماره (۵) را می‌نویسند و دور گل را که قرار است با رنگ  سفید کار شود، شماره تعیین شده را می‌نویسند و بافنده نیز از روی شماره های نوشته شده کار خود را انجام می‌دهد.

اشکالی که برای این نوع رنگ آمیزی و تعیین رنگ گرفته می‌شود، این است که چنانچه ایرادی و اشکالی در انتخاب رنگ وجود داشته باشد، تا مرحله بافت پنهان می‌ماند و پس از مرحله بافت ایرادات و اشکالات کار رنگ مشخص می‌شود. در حالی که اگر اشکالات احتمالی در نقشه قبل از بافت مشاهده و رویت شود، به مراتب راحت تر و بهتر اصلاح می‌شود؛ در حالی که پس از بافت، رفع ایرادات و اشکالات نقاشی تقریباً غیر ممکن است.

فرش ابریشم کرباسی[مرکز تولید و فروش فرش ابریشم قم و فرش اصفهان]