نقاشی نقشه فرش-روش کشیدن قلم رنگ بر روی کاغذ نقشه

روش كشيدن قلم رنگ بر روي كاغذ نقشه

روش کشیدن قلم رنگ بر روی کاغذ نقشه:

ابتدا باید قلم موی مخصوص انتخاب شده و سپس در درلیوان پر آبی که همیشه در کنار میز کار قرار دارد شسته شود تا موهای آن کاملاً نرم شود. البته تکان دادن قلم مو در داخل لیوان برای نرم شدن موهای قلم کافی است. پس از خشک کردن قلم مو با دستمال تمیز و یا دستمال کاغذی می‌توان آن را در داخل رنگ که قبلاً با غلظت کافی آماده شده است، فرو برده و سپس قلم موی حاوی رنگ را بر سطح گل از بالا به پایین به یک سمت کشید. در این مرحله ابتدا کناره های گلها یا برگها و سپس وسط طرح مورد نظر رنگ زده می‌شود . منظور از کناره ها دور گلها است که با مداد کشیده شده است.

باید دقت شود که رنگ از خطوط مدادی بیرون نزند. همچنین باید سعی شود همه جای طرح به طور یکنواخت و به یک میزان رنگ زده شود. برای این کار کافی است که قلم فقط یک بار بر روی طرح کشیده شودو در صورتی که رنگ به خوبی در روی طرح پیاده نشد می‌توان دوبار قلم را روی طرح کشید.

کشیدن مکرر قلم روی طرح کار درستی نیست، زیرا اولاً از سرعت عمل نقاش کاسته می‌شود، ثانیاً این کار باعث ساییده شدن کاغذ می‌گردد. بنابراین یکبار و به طور استثناء دوبار کشیدن قلم مو بر روی نقشه کافی و  مناسب است.

شناخت کافی از رنگها و نیز تجربه استفاده از آنها عامل مهمی‌در افزایش کیفیت نقشه فرش می‌باشد. به طور مثال یک نقاش باید بداند که رنگ لاکی با داشتن غلظت زیاد باعث نمی‌شودکه خانه های ریز نقشه که در زیر رنگ هستند دیده نشده و بافنده با مشکل مواجه شود یا اینکه یک نقاش باید این آگاهی را داشته باشد که کار با رنگ سرمه ای نیاز به دقت و تجربه کافی و عملی دارد و باید به موارد ذیل کاملاً عما نمود.

ویژگی رنگ سرمه ای کاملاً برعکس رنگ لاکی است. به همین دلیل باید هنگام استفاده از رنگ سرمه ای ، آب لیوان قلم شوی را عوض کرده و قلم رنگ کاملاً در آب جدید مورد شستشو قرار گیرد. زیرا رنگ سرمه ای رنگی حساس بوده و در صورت قلم آلوده با آن، کپک زده و دیگر قابل استفاده نخواهد بود.هنگام کار کردن با رنگ سرمه ای نباید همه موی قلم را در رنگ فرو برد بلکه باید نصف موهای قلم را رنگی کرده و به طور یکنواخت برروی سطح کشید. استاندارد بودن غلظت رنگ سرمه ای بسیار مهم است. همچنین آماده کردن آن باید با دقت و حوصله کافی انجام گیرد.

اگر غلظت رنگ زیاد باشد خانه های ریز نقشه دیده نشده ، در نتیجه نقشه خوانده نخواهد شد. برعکس اگر غلظت رنگ کم باشد رنگ کاملاً بر روی نقشه و طرح ننشسته و به جای رنگ سرمه ای ، رنگی به صورت سرمه ای مایل به آبی حاصل خواهد شد و بروز چنین مواردی در کار رنگ نقشه ایرادی بزرگ محسوب می‌شود. بنابراین قبل از استفاده از رنگ سرمه ای با آگاهی از مسائل مذکور باید آن را به دقت آماده کرده و قبل از استفاده در روی طرح اصلی روی کاغذ دیگری مورد آزمایش قرار داد و در صورت مناسب در طرح اصلی استفاده شود.

رنگهای دیگری همچون آبی روشن وآبی سیر الماسی و …. هر کدام به نوعی نیاز به دقت و ظرافت دارند تا کاملاً یکنواخت بر سطح (طرح) مورد نظر کشیده شوند تا کار انجام شده کالمل و بدون عیب و  نقص باشد. به عبارت بهتر انگشت اشاره تکیه گاه قلم مو و انگشت شست نگهدارنده و کنترل کننده قلم باشد. قلم مو باید در بین انگشتان راحت قرار بگیرد و نباید به آن فشار وارد شود.

به مرور زمان باید قلم مو  در انگشتان دست و همچنین در خود دست جای خاص خود را پیدا کند. از سوی دیگر قلم مو باید در دست به نرمی‌حرکت کرده و این کار را آن قدر تمرین شده باشد که فشار آن بر روی انگشتان و مچ دست احساس نشود. این عبارت باید در قلم رنگ و قلم نقطه کردن یکسان بوده و تفاوت نداشته باشد.

در اینجا خاطر نشان می‌شود که هنگام استفداده از قلم موی رنگ  یا قلم موی نقطه باید همیشه آن را نرم نگه داشت. یعنی وقتی احساس شد که رنگ روی قلم مو خشک شده باید حتما قلم را در آب فرو بدر تا کمی‌نرمتر شود که در این صورت کار با آن راحتتر خواهد بود. باید این کار هرچند مدت یکبار تکرار شود تا کار با سرعت بیشتری پیش برود.

فرش ابریشم کرباسی[مرکز تولید و فروش فرش ابریشم قم و فرش اصفهان]