درباره ی ما

فروشگاه فرش کرباسی با بیش از نیم قرن تجربه در تجارت فرش وبیش از دو ده در بافت فرش های نفیس ابریشم قم وبیش از یک دهه در تجارت فرش اصفهان

یکی ار جامع ترین فروشگاه های فرش قم و اصفهان در جهان است .

خرید فرش قم واصفهان از فروشگاه فرش کرباسی بسیار آسان وبه صرفه است .

زیرا که فرش های قمی فروشگاه کرباسی اکثرا” تولید خود فروشگاه بوده و مارک های آن ها پناهی ولاهیجی است و فرش های اصفهان با برند های صیرفیان مهدئی حقیقی کرباسی زاده آبتین و مویدی اراعه می گردد

٩٠ درصد فرش های اصفهان وقم ما بسیار با کیفیت اند

 

فروشگاه کرباسی در ایتالیا هم دارد

شماره تماس ٢٢۶۵٨٠۵٧