زیبایی نقوش فرش

زیبایی نقوش فرش  فرش دستباف ایران دارای اصول قدرتمند و مستحکمی است که زیبایی‌ها بر پایه آن شکل گرفته‌اند و چنانکه مبانی زیباییها، کشف و تبیین شوند، درمی‌یابیم که چگونه آنها با ارزشهای هنری و فرهنگی کشورمان پیوستگی و ارتباط […]

زیبایی نقوش فرش -زیبایی ابعاد

زیبایی ابعاد

زیبایی ابعاد ابعاد و اندازه فرش از دو حیث بر زیبایی آن می‌افزاید : ۱) در صورتی که متناسب با نوع کاربردی فرش باشد . ۲) در صورتی که نوع نقش و طرح انتخابی در تناسب با ابعاد در نظر […]

نقاشی نقشه فرش-نقطه گذاری گلهای شاه عباسی(۳)

نقطه گذاري گلهاي شاه عباسي

نقطه گذاری گلهای شاه عباسی نقاشان آذربایجانی نقشه را با ماژیک و یا مداد رنگی، نقطه گذاری کرده، سپس با کدبندی و شماره‌نویسی، رنگ مورد نظر را انتخاب می‌کنند. به این معنی که رنگها را روی یک برگ کاغذ چسبانده […]

نقاشی نقشه فرش-نقطه گذاری گلهای شاه عباسی(۱)

نقطه گذاري گلهاي شاه عباسي

نقطه گذاری گلهای شاه عباسی با توجه به مطالب بیان شده می‌توان گفت که برای نقطه گذاری ر تمامی‌گلها ، نقشها و طرحها ابتدا باید به رنگ زمینه و سپس به رنگهای اطراف محل مورد نظر توجه کافی مبذول شود […]

نقاشی نقشه فرش-نقطه گذاری گلهای شاه عباسی

نقطه گذاري گلهاي شاه عباسي

نقطه گذاری گلهای شاه عباسی طرح بعدی که باید درباره نقطه گذاری آن توضیح داده شود طرح شاه عباسی یا گلهای شاه عباسی می‌باشد .گلهای شاه عباسی یا گلهای شیخ صفی، طرحهایی مدور و دلفریب به صورت پنج پر و […]

نقاشی نقشه فرش-نکات مهم در نقطه زدن

نكات مهم در نقطه زدن

نکات مهم در نقطه زدن: در نقطه زدن توجه ورعایت نکات مهم زیر ضروری است: ۱- حرکت قلم نقطه باید دقیقاً در داخل خانه های شطرنجی انجام گیرد. به طوری که فضای داخل خانه با یک حرکت قلم پر شده […]